◄ Smer do mesta
ulica Drieňová - asfaltová cesta
Hrabinový Háj ►
súkromná cesta
Loader

K pozemkom 18A a 19B prislúcha 50% podiel na súkromnej prístupovej ceste s celkovou výmerou 244 m2.

DRIENOVA ALEJ NITRA 2019 © VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ